FAQ

PRENUMERATION
BETALNING
SUPPORT

Har du flera frågor, vänligen skicka ett mail till support@kozing.se

Allmänna villkor

En idrottsförening kan vara uppdelad i flera separata Lag som fungerar som egna organisationer. Varje sådant Lag har möjlighet att registrera ett eget Huvudkonto. I förtydligande syfte framhålls att QuickBee:s motpart i de Allmänna villkoren alltid är Föreningen. Det betyder att Föreningen ansvarar ytterst för varje Lag och att Föreningen ska vara ansvariga för bland annat Lagets användning av Tjänsten.

För det fall att det finns flera anslutna Lag till Kozing inom en och samma Förening kommer QuickBee, i den mån det är möjligt, dela upp och behandla varje Huvudkonto separat, till exempel vad avser prenumerationer och avslutande av konton. Det innebär bland annat att ett avslutande av ett Huvudkonto inte påverkar giltigheten av andra Huvudkonton inom Föreningen.

Samtliga rättigheter och skyldigheter i dessa Allmänna villkor gäller både mot Föreningen och de enskilda Lagen.

 

Hantering av personuppgifter

Våra användares personliga integritet är av högsta vikt för oss och vi strävar därför alltid efter att de personer, inklusive kassören i laget, som använder Kozing (”Användare” eller ”Du”) ska känna sig trygga med vår hantering av Personuppgifter. För att uppnå en sådan trygghet eftersträvar vi alltid att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av Personuppgifter.

QuickBee behandlar, hanterar, använder och skyddar därför Användares personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Genom att använda Kozing bekräftar Du att Du som använder Kozing förstår och godkänner vår Integritetspolicy. Användares Personuppgifter behandlas i det övergripande syftet att tillhandahålla och förbättra Kozing.

Fullständiga villkor finns att läsa innan du registrerar ert konto och måste också godkännas för att skapa ett konto.