Snabbstart

 1. Registrera ett konto.
 2. Registrera ditt lag.
 3. Gå in under konto och fyll i dina uppgifter.
 4. Gå in till laget och lägg till bankkonto eller swish information till föräldrarna.
 5. Registrera spelare.
 6. Gör en transaktion ”INGÅENDE SALDO” och registrera dagens saldo.
 7. Jobbar ni med individkonton, splitta ut beloppet på spelarna och fyll i deras individuella belopp.
 8. Bjud in föräldrarna till team Kozing

FAQ

Prenumeration

 • Om du är lagkassör (minst 18 år) kan du teckna ett konto i föreningens namn, förutsatt att du har föreningens förtroende att företräda lagets kassa. Kontot tillhör föreningen och om du slutar som lagkassör ska du överlåta kontot till din ersättare.

 • Du skapar ett konto genom att registrera din email adress och väljer ett lösenord, du kan sedan testa i 30 dagar.

 • Efter 30 dagar går testperioden ut och du får ett prenumerationserbjudande i Kozing.

 • Det beroende på vilket erbjudande du valt! Har du t ex valt att prenumerera i ett år kommer det automatiskt att upphöra efter ett år. Precis som efter testperioden får du göra ett aktivt val att fortsätta prenumerationen. Om du vill att prenumerationen ska löpa vidare, kan du gå in på ditt konto och kryssa i automatiskt förlängning.

 • Prenumerationen slutar automatiskt när perioden du valt går ut om du inte valt att automatiskt förlänga. Har du kryssat i automatiskt förlängning går du in och avbockar detta så slutar abonnemanget när perioden går ut.

  Om laget väljer att inte prenumerera på Kozing eller för det fall att lagets prenumeration löper ut fryses huvudkontot genom att tillgången till tjänsten stängs av tills laget påbörjar eller återupptar en giltig prenumeration. I förtydligande syfte framhålls att sådan frysning inte innebär att huvudkontot raderas eller att de Allmänna villkoren upphör att gälla. För att säga upp tjänsten och radera ett huvudkonto måste en skriftlig uppsägning lämnas till [email protected]

 • Eftersom tjänsten levereras omedelbart har föreningen inte rätt att ångra sitt köp. Det sker inga återbetalningar på draget belopp.

Betalning

 • När du väljer en prenumeration efter testperioden skapas det ett konto hos Stripe där du säkert lägger in dina kontokortsuppgifter. Kostnaden dras sedan automatiskt från ditt konto.

 • Stripe är en integrerad betallösning som gör det möjligt för oss att ta betalt via kreditkort i Kozing. Stripe följer de mest strikta säkerhetskraven i branschen. Stripe används bl a av twitter och pinterest.

Support

Allmänna villkor

 • En idrottsförening kan vara uppdelad i flera separata lag som fungerar som egna organisationer. Varje sådant lag har möjlighet att registrera ett eget huvudkonto. I förtydligande syfte framhålls att vår motpart i de Allmänna villkoren alltid är föreningen. Det betyder att föreningen ansvarar ytterst för varje lag och att föreningen ska vara ansvariga för bland annat lagets användning av tjänsten.   

  Tjänsten tillhandahålls som en så kallad ”Software as a Service” eller ”Molntjänst”. Vi erbjuder med andra ord inte en kopia på mjukvaran på ett fysiskt eller digitalt medium eller dylikt, utan endast en rätt att nyttja Tjänsten online.

  För att kunna nyttja tjänsten ska kassören registrera ett huvudkonto. Kassören bjuder därefter in användare till tjänsten. För att få tillgång till tjänsten måste den inbjudna registrera ett användarkonto.

  För mer information om Allmänna villkor hänvisar vi till det fullständiga dokumentet om detta.

 • Våra användares personliga integritet är av högsta vikt för oss och vi strävar därför alltid efter att de personer, inklusive kassören i laget, som använder Kozing ska känna sig trygga med vår hantering av personuppgifter. För att uppnå en sådan trygghet eftersträvar vi alltid att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter.

  Vi samlar in personuppgifter när obligatoriska uppgifter och frivilliga uppgifter lämnas från kassör respektive övriga användare.

  Vår grund för behandling av Personuppgifter är huvudsakligen nödvändig behandling för att kunna tillhandahålla Kozing på det sätt som är avtalat enligt de allmänna villkor som reglerar användandet av Kozing. För viss del av vår behandling av personuppgifter är dock den lagliga grunden för att utföra en uppgift som rör till exempel utskick av nyhetsbrev och erbjudanden som marknadsför relevanta tjänster eller produkter som kan vara av intresse för antingen användare, det enskilda laget eller föreningen. Vad gäller fvilliga uppgifter behandlas sådana uppgifter med användares lämnade samtycke som grund.

  För mer information om Integritetspolicy hänvisar vi till det fullständiga dokumentet om detta.