Domaren godkänner lagkassan

Policy för hantering av lagkassor och spelarkonton.

Varje förening har egna stadgar men här finner ni några rekommendationer hur ni kan hantera er lagkassa.

Lagkassör

En av föreningen utsedd person, som även skall ha förtroendet i laget att hantera lagets ekonomi. Lagkassören ansvarar för ett gemensamt bankkonto och skall med transparens sköta lagkassan. Föräldrar och lagledare skall ha tillgång till all information gällande ekonomin.

Lagkassör bör rapportera en sammanställning av ekonomin från lagkassan till föreningen minst 1 ggr / mån. Det kan ni enkelt skapa i Kozing genom att exportera ut informationen.

Lagkassa

Består av lagets gemensamma pengar som används för lagets gemensamma kostnader. Samtliga pengar som kommer in i föreningens namn tillhör föreningen. I annat fall uppstår redovisningsproblem för föreningen.

Spelarkonto (individkonto)

Består av individuellt fördelade pengar. Pengarna förvaltas av lagkassören men tillhör spelaren. Kontot får endast bestå av medel inbetalda av spelaren. Spelarens förälder skall ha tillgång till all information gällande ekonomin för spelarkontot.

Lagkonto

Ett bankkonto som föreningen öppnar som Lagkassör har tillgång till. Föreningens styrelse beslutar vem som har tillgång till kontot.

Lagkontots intäkter

Alla gemensamma arrangemang i föreningens namn skall komma laget tillgodo och hanteras i lagets Lagkassa och bör ej fördelas på Spelarkontot. Intäkterna skall användas till gemensamma aktiviteter.

  • Cuper
  • Lotterier
  • Sponsorer

Spelarkontots intäkter

Alla arrangemang av individuell frivillig karaktär får fördelas på spelarkontot. Dessa arrangemang bör inte utföras i föreningens namn utan är en eller flera spelare som gör en extra insats för att finansiera spelarkontot.

Spelare börjar

Spelaren har rätt att delta i aktiviteter som bekostas av den gemensamma Lagkassan utan att göra någon extra individuell inbetalning.

Spelare slutar

Behållningen på spelarkontot kan återbetalas till spelaren eller efterskänkas till lagkontot. Spelaren har ingen rätt till pengar från Lagkassan.

Lag läggs ner

Spelarna har rätt till behållningen på Spelarkontot. Behållningen på Lagkassan tillfaller föreningen.

Rapportering

Lagkassör bör rapportera en sammanställning av ekonomin från lagkassan till föreningen minst 1 ggr / mån. Det kan ni enkelt rapportera från Kozing genom att exportera ut data.

kozing_logo_sml

Läs mer om hur du digitalt kan hantera er lagkassa.

Tillsammans skapar ni en transparent ekonomi där alla i laget kan hjälpas åt att hantera era pengar.

Lagkassans funktion